Tietoa sivustosta ja ylläpitäjästä

Tämä sivusto on tehty harrastetyönä ja toimii As Oy Kirkonrotan epävirallisena arkistona ja myös keskustelufoorumina. Olen kerännyt siihen yhtiötä koskevaa materiaalia yhtiön koko historian ajalta.

Pääsy arkistoon on rajattu käyttäjäryhmittäin. Arkiston julkisessa osassa on yleistä tietoa yhtiöstä. Osakkaille näkyvän tiedon olen yrittänyt pitää mahdollisimman avoimena kuitenkin rajaten pois yksilönsuojan piirissä olevat asiat.

Toivon tämän sivuston auttavan osakkaita yhtiötä koskevassa päätöksenteossa ja lisäävän yhtiön vaiheiden tuntemusta. Vastaanotan mielelläni sivustolle sopivaa materiaalia tai apua toimitustyöhön.

Tarkoituksenani on saada sivustolle aikanaan myös yhtiötä koskeva valokuva-arkisto. Sivustolta puuttuu edelleen paljon metatietoa ja muun muassa yhtiön rakennuspiirrustuksia ei ole vielä purettu erikseen. Puuhaa vaikeuttaa se, että kaupunginarkistosta ei löytynyt piirrustusluetteloa ja eipä taida löytyä yhtiömme hallinnostakaan.

Espoossa

2015-01-12 Pekka Koivunen

Sähköposti: pekka.koivunen (väliin at -merkki ) keskiespoo.net